انگلیسی


   نام کاربر
    کلمه عبور
        ورود به سیستم                 
 
 

اهداف ایران طیطو

·           کسب رضايت مشتري به عنوان اولين گام .

·           برخورد مودبان ه و محترمانه با کليه مراجعين ورابطين شرکت .

·           پذيرش مسئوليت اشتباه وخطاها توسط کارمند خاطي ومديرمستقيم کارمند .

·           تلاش جهت جبران خطا وهمچنين تهيه وتنظيم راهکاري که از تکرار آن جلوگيري نمايد

·           يادگيري مداوم و بهبو د دائمي عملکرد

·           احساس مسئوليت کامل نسبت به خوا سته ها ونياز هاي مشتري وتلاش فکري وعملي براي رفع آن در مدت زمان معين .

·           تلاش جهت کشف وشناسايي نيازهاي پنهان مشتري و اتخاذ تدابيرلازم جهت رفع آن .

·           پاسخگويي کامل به ابهامات مشتري و پيش بيني نياز هاي آينده آن .

·           پاسخگويي به خواسته مشتري در کمترين زمان ممکن با حفظ کيفيت .

·           احساس مسئوليت به عنوان عضوي ازخانواده ايران طيطو وتلاش در جهت حفظ و گسترش منافع سازمان

·         تلاش جهت تبديل مشتري خشنود به مشتري وفادار